•  
  •  
  •  
  •  
  • 
Middeleeuws Fantasy  op de Boerestreek in Appelscha
We kunnen terugkijken op een prachtig festival-weekend! Op 16 en 17 september 2017 kon je de roerige tijden van de Middeleeuwen beleven, toen de drie stellingen de Stellingwerven nog bestuurden! Dat dit festival zo goed geslaagd is, kwam mede door de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Ook voor het volgend festival kun je je weer aanmelden om als vrijwilliger mee te doen met dit bruisende evenement (zie Contact). Je hoeft dan niet te vergaderen, alleen praktisch bezig zijn! 
Klik hieronder voor meer informatie over het festival van 2017

Het Stellingen Festival is mede mogelijk gemaakt door het : 
- Het Fonds Ooststellingwerf 
- Het Iepen Mienskips Fûns Fryslân en 
- Het Prins Bernhard Cultuurfonds