•  
  •  
  •  
  •  
  • 
Een staat met een knipoog! De eerste duurzame vrijstaat ter wereld...
Vrijdagavond 13, zaterdag 14 en zondag 15 september 2019!! Dan is het eerstvolgende middeleeuws/fantasy Stellingen Festival op de Boerestreek in Appelscha!

Klik hier voor meer informatie! For English please refer to this site.
Doel van de Vrijstaat:
 • Historisch besef bevorderen
 • Verbindingen zoeken via de gezamenlijke geschiedenis van de Stellingwerven
 • Stellingwerf op de kaart zetten, stimuleren van toerisme door een unieke formule
 • Duurzaamheid versterken en duurzame verbindingen tot stand brengen
 • Het Stellingen Festival regelmatig te laten terugkeren
Toen gezocht werd naar een mooi verbindend element uit onze eigen Stellingwerfse geschiedenis stuitte de festival-werkgroep op de 'Vrije Natie der Stellingwerven'. Die bestond van ongeveer 1300 tot 1500. Het was een echte vrijstaat, zonder hertog of koning die de dienst uitmaakte. Jaarlijks werden er drie Stellingen gekozen, bestuurders die ook recht mochten spreken. Deze Stellingen moesten elk jaar uit een ander Stellingwerfs dorp komen. De naam Stellingwerven komt daarvandaan: de regio waar de Stellingen recht mochten spreken. Begin 16e eeuw werden de Stellingwerven officieel bij Friesland getrokken en in 1517 gesplitst in Oost- en Weststellingewerf. Hoog tijd om die Vrijstaat weer op te richten, maar dan met een knipoog!
 
Inmiddels is Vrijstaat de Stellingen officieel erkend door vier gemeenten. De eerste erkenning was afkomstig van de gemeente Harlingen. Enige VrijHoogWaardigheidsBekleders zijn samen met de artiesten van het Vrijstatig Volkje uitgenodigd om aan deze gemeente op 30 augustus een Staatsbezoek te brengen tijdens de opening van de Visserijdagen. Daarna volgden de gemeente Utrechtse Heuvelrug en onlangs ook de Hanzestad Harderwijk door wie we eveneens uitgenodigd zijn voor een Staatsbezoek.

Ook de gemeente Ooststellingwerf heeft aangegeven onder strikte voorwaarden (geen gebruik van hooivorken bij opstanden) de Vrijstaat te zullen erkennen.
 
Op 16 en 17 september 2017 vond het Stellingen Festival plaats, een Middeleeuws/Fantasyfeest op de Boerestreek in Appelscha. We gingen als het ware 500 jaar terug in de geschiedenis. Er kwamen middeleeuwse kampementen, boogschieters, muziekgroepen, straatacts, speciaal brood en bier en als klapstuk natuurlijk de presidentsverkiezingen van Vrijstaat de Stellingen door de kinderen! 
 
De president zal nooit het hoogste woord kunnen voeren, want één van de lievelingsdieren van de kinderen in Ooststellingwerf is verkozen als de voornaamste van de drie Stellingen, zoals de presidenten destijds heetten. Om de kinderen over de woelige tijd rond 1517 te informeren is er in samenwerking met de Stellingwarver Schrieversronte een schoolprogramma ontwikkeld met de histotolk en muziek. 
 
Ook andere dorpen zijn uitgenodigd om met het idee van de Vrijstaat samen te werken.
 
Wie is de eerste president geworden van Vrijstaat de Stellingen? 
 
De onschuld regeert in de Vrijstaat, daarom hebben de kinderen op 16 september 2017 de eerste president, ofwel stelling, verkozen. Het is Tjibbe de kat geworden, ofwel Tjibbe de Eerste! 
 
De twee andere stellingen zijn Tebby het paard en Bo de hond.

Maandag 1 april 2017 is de Grondwet van de Vrijstaat op ludieke wijze geproclameerd bij de koepel op de Boerestreek in Appelscha. Deze Grondwet staat in het teken van duurzame versterking van Ooststellingwerf. Daarna zijn de drie nieuwe Stellingen, ofwel presidentskandidaten, gepresenteerd die voorgedragen zijn door bewoners van Olmen Es!

Dit unieke gebeuren is, tijdens en na het officiële gedeelte, omlijst door muziek en dans van het Vrijstatig Volkje.  
 
De drie nieuwe presidentskandidaten voor 2019 zijn Sahra het paard, Gerbrig het kalf en Mieke de geit. 


Op maandag 1 april 2019 is de Grondwet van de Vrijstaat op ludieke wijze geproclameerd op de Boerestreek in Appelscha. Deze Grondwet staat in het teken van duurzame versterking van Ooststellingwerf. Ook zijn de drie nieuwe Stellingen, ofwel presidentskandidaten, gepresenteerd die voorgedragen zijn door bewoners van OlmenEs. 
Dit unieke gebeuren is, tijdens en na het officiële gedeelte, omlijst door muziek en dans van het Vrijstatig Volkje. 

Wat betekent het dat het festival georganiseerd wordt door een duurzame vrijstaat? 
 • Er worden geen plastic of kunststof voorwerpen te koop aangeboden op de markt
 • We produceren zo min mogelijk of liever geen afval
 • Er zijn recyclebare afvaltonnen
 • Soep wordt opgediend in broodkommen
 • Voedsel en drankjes en zijn biologisch en streekgebonden
 • Het Vrijstaats Bier is duurzaam gebrouwen van niet-bespoten hop
 • Drankjes worden in glazen potjes aangeboden of in ander recyclebaar materiaal
 • Eten en drinken kan betaald worden met 'stellingen'. Dit zijn speciale vrijstaatsmunten die niet van plastic of kunststof gemaakt zijn
 • Muziek met akoestische instrumenten, die zonodig licht versterkt worden
 • Festival-attributen en aankleding met afbreekbare en/of tweedehands materialen